Nastaviť ako domovskú stránku Mapa stránok Kontakt
Dnes je 24. máj 2022, 7:30:32 CET. Meniny má Ela, zajtra Urban     Vyhľadávanie:
O FRANCÚZSKU
FAKTY
REGIÓNY
MESTÁ
ZÁMORSKÉ DEPARTMENTY
ZÁMORSKÉ TERITÓRIÁ
KULTÚRNE PAMIATKY
MÚZEÁ
OSOBNOSTI
GASTRONÓMIA
ŠPORT
ŠTÚDIUM
FOTOGALÉRIE
DOVOLENKA
LETOVISKÁ
LYŽIARSKE STREDISKÁ
ZÁMKY
FRANCÚZŠTINA
AUDIO SLOVNÍKY
AUDIO LEKCIE
INFORMÁCIE
DÔLEŽITÉ KONTAKTY
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
PRE MOTORISTOV
KULTÚRNE PODUJATIA
INSTITUT FRANÇAIS BRATISLAVA

  FOTOGALÉRIA
Inštitúcie
Ďalšie fotogalérie

  POČASIE

  NEWSLETTER
Chcete odoberať pravidelne informácie, novinky a články na Váš
e-mail ?
05. NÁVRAT

V piatej lekcii "Návrat" ide o návrat späť do školy a prípravu na párty.

05 La Rentrée Návrat
  Nous sommes mercredi, et c'est la rentrée des classes. Mary, Sophie et Claudia se retrouvent pour déjeuner au café du coin. Je streda a čas na návrat do školy. Mary, Sophie a Claudia sa stretli na obed v miestnej kaviarni.
Sophie Oh la la ! Quelle journée ! Je n'ai toujours pas la liste de tous mes cours. Och ! Aký to deň ! Ešte stále nemám celý rozvrh.
Claudia Et moi, il me manque celle de mes professeurs. Mais je sais déja que j'ai Mme Chevalier en français et elle est tres sévere ! A ja, mne ešte chýba jeden z profesorov. Ale už viem že mám pani Chevalier na francúzštine a tá je veľmi prísna !
Mary Moi, je suis perdue ! Je ne comprends rien a l'organisation française... Ja som stratená ! Nerozumiem ničomu z francúzskej organizácie...
Čašník Qu'est-ce que vous prenez, Mesdemoiselles ? Čo si dáte slečny ?
Sophie Un jambon-fromage, et un coca s'il vous plait. Syrovo-šunkový sendvič a kolu prosím.
Mary Pour moi, un mange-madame... Pre mňa jednu "mange-madame"...
Sophie Tu veux dire un croque-madame !! Chceš povedať jednu "croque-madame" !!
Mary Oui, pardon, un croque-madame s'il vous plaît. Áno, prepáčte "croque-madame" prosím.
Čašník Et pour Mademoiselle ? A pre Vás slečna ?
Claudia Euh... juste un café s'il vous plaît. Uh... len kávu prosím.
Sophie Claudia ! Il faut que tu manges quelque chose ! Prends au moins une salade ! Claudia ! Musíš niečo jesť ! Daj si aspon šalát !
Claudia Oui, tu as raison. Un café et une salade du chef s'il vous plaît. Áno, máš pravdu. Kávu a "chef" šalát prosím.
Čašník Un jambon-fromage, un croque-madame, une salade du chef, un café et un coca... C'est parti ! Jeden šunkovo-syrový sendvič, jednu "croque-madame", jeden "chef" šalát, jednu kávu a kolu... Hneď to bude !
Sophie Alors, Mary, tu es contente de commencer les cours ? Takže, Mary si rada že začina vyučovanie ?
Mary Oui, je suis tres contente, mais aussi un petit peu anxieuse. J'espere que mon français est suffisant pour suivre des cours difficiles comme ça ! Áno, som veľmi rada, ale tiež mám obavy. Dúfam že moja francúzšina je na takéto prednášky dostačujúca.
Claudia Mais oui, ne t'inquiete pas ! Tu parles tres bien français, et puis nous sommes la pour t'aider... Samozrejme, neboj sa ! Hovoríš veľmi dobre francúzsky a sme tu na to abz sme ti pomohli...
Mary Vous ętes gentilles. J'ai de la chance d'avoir de vraies amies comme vous. Ste veľmi milé. Mám štastie že mám skutočné kamarátky ako ste vy.
Sophie Et maintenant que tu es a l'université, tu vas rencontrer beaucoup de gens et te faire plein d'amis... En parlant du loup... Regarde qui vient d'entrer ! A teraz, keďže si na univerzite, stretneš veľa ľudí a budeš mať veľa rôznych kamarátov... Hovor o čertovi... Pozrite kto ide !
Mary Oh ! C'est Patrick ! Ó ! To je Patrick !
Claudia Patrick ! Par ici ! Patrick ! Tu !
  Patrick s'assied avec elles. Patrick si k nim prisadol.
Patrick Bonjour les filles, comment ça va ? Ahojte dievčatá, ako sa máte ?
Sophie Bien, et toi ? Dobre a ty ?
Patrick Pouh ! La rentrée est difficile, je préfčre les vacances... Och ! Návrat do školy je ťažký, mám radšej prázdniny...
  Le serveur arrive et distribue les consommations. Čašník sa vrátil a rozdeluje objednávku.
Čašník Voici pour les jeunes filles. Et pour Monsieur ? Tu je objednávka mladých slečien. A pre Vás pane ?
Patrick Un café noir, s'il vous plaît. Dites-moi les filles, samedi, c'est l'anniversaire d'Hervé et j'organise une petite fęte a la cité universitaire. Est-ce que vous voulez venir ? Čiernu kávu prosím. Povedzte dievčatá, v sobotu má Hervé narodeniny a organizujem malú párty na internáte. Chcete prísť ?
Claudia Une fęte ! Bien sűr ! Párty ! Jasné !
Mary Est-ce que tu as besoin d'aide ? Potrebuješ pomôcť ?
Patrick Euh... Tu sais cuisiner ? Eh... Vieš variť ?
Mary Ça dépend. Qu'est-ce que tu penses préparer ? To záleží na tom čo chceš urobiť ?
Patrick Je ne sais pas... des hors-d'oeuvres... Neviem... nejaké predjedlá...
Mary Un buffet typique de fęte : des petits sandwiches, des chips, des quiches et des salades... Rien de bien compliqué ! Tipický párty bufet: malé chlebíčky, čipsy, a šaláty... Nič príliš komplikované !
Sophie Moi, je m'occupe du traditionnel gâteau au chocolat ! Ja sa postarám o tradičný čokoládový koláč !
Claudia Et moi, j'apporte la musique. On va danser, n'est-ce pas ? A ja prinesiem hudbu. Budeme tancovať nie ?
Patrick Pourquoi pas ! Mais il faut que je vérifie dans le reglement du campus. Prečo nie ! Ale musím skontrolovať internátne pravidlá.
Mary Dis-moi, Patrick, tu as nos numéros de téléphone ? Povedz mi Partrick, máš naše telefónne čísla ?
Patrick Non, bonne idée, donnez-les moi. Bravo Mary, tu es la reine de l'organisation ! Nie, dobrý nápad, dajte mi ich. Pekne Mary, si kráľovnou organizovania !
  Ils échangent leurs numéros de téléphone et Patrick s'en va. Vymenili si telefónne čísla a Patrick odišiel.
Mary Au revoir Patrick, a samedi apres-midi... Ahoj Patrick, vidíme sa v sobotu poobede...
Sophie Bravo pour les numéros de téléphone ! Bien joué, Mary ! Dobrá práca s tými telefónnymi číslami ! Pekne urobené, Mary !
Claudia Oui, tu es la reine de l'organisation et de la subtilité ! Áno, si kráľovná organizácie a detailnosti !


späť hore späť na zoznam lekcií

   Copyright © 2005 SOYAMEDIA, s.r.o. All rights reserved. Ankara Web Tasarım